Personale

Personale

Personale

Områdecentret Margrethegården er en spændende og udviklende arbejdsplads for alle, som holder af mennesker og ønsker at arbejde med omsorg for andre.

Vi er tilsammen godt 230 professionelle medarbejdere, der dækker den nødvendige ekspertise på feltet, lige fra social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygeplejersker, husassistenter og til administrative, pedeller og terapeuter. Vi har desuden studerende og medarbejdere i fleks- og skånejob, i jobtræning m.v.

Alle medarbejdere arbejder omsorgsfuldt, imødekommende og med stor fleksibilitet i opgaveløsningen.

  • Vi har fokus på arbejdsmiljø bl.a. gennem arbejde med værdier, medarbejderinvolvering og ansvar
  • Vi udvikler såvel personlige som faglige kompetencer hos medarbejderne
  • Vi vil tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere
  • Vi lever op til vores forpligtelser på det rummelige arbejdsmarked