Kontakt

Kontakt

Margrethegården
Skyttevej 200
6760 Ribe
Tlf. 76 16 31 00
plejehjem-hjemmepleje@esbjergkommune.dk

Plejehjemsleder og teamleder for Team Mix: Lis Hamann lih36@esbjergkommune.dk

Teamleder Team Demens: Helle Tauman heta@esbjergkommune.dk  

Teamleder Hjemmeplejen: Lene Iversen leiv@esbjergkommune.dk