Om centret

Velkommen på Margrethegården

Velkommen på Margrethegården

Margrethegården ligger på Nørremarken ud til dejlige grønne områder, 2 km fra Ribe C i et smukt område med udsigt til Ribe å og enge.

Vi skaber trygge rammer med den personlige frihed.

Vi vil være synlige i lokalmiljøet med tilbud til såvel den enkelte som til grupper af borgere.

Vi arbejder med en tilpasset form for leve/bo-miljø, der tilgodeser den enkeltes behov for at deltage i de aktiviteter og tilbud, de har lyst til, og med et indhold, som den enkelte oplever som livskvalitet.