Frivillige

Frivillige

Frivillige

Vågetjeneste

Dette er et tilbud under Dansk Røde Kors, Ribe afdeling, som retter sig mod plejehjem og døgnplejen.

Frivillige i vågetjenesten yder medmenneskelig støtte gennem fx.:

  • at være til stede, hvis der ikke er pårørende
  • at skabe ro omkring et dødsleje
  • at trøste og berolige i den sidste tid
  • evt. aflaste familie, der passer den døende
  • frivillige udfører aldrig opgaver, der varetages af fast personale
     

Henvendelse om vagter sker via plejecentret. 

Besøg af hunde

Vi har også frivillige, som kommer på besøg med deres dejlige hunde. Det er til stor glæde for plejecentrets beboere.